METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ    
    50   Воден транспорт    
       50.1   Пътнически морски и крайбрежен транспорт
   
       50.2   Товарен морски и крайбрежен транспорт
   
       50.3   Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
   
       50.4   Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
   

Page 1/1  
Top