METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ     Detail
    49   Сухопътен транспорт
    Detail
    50   Воден транспорт
    Detail
    51   Въздушен транспорт
    Detail
    52   Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
    Detail
    53   Пощенски и куриерски дейности
    Detail

Page 1/1  
Top