METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ    
    49   Сухопътен транспорт
   
    50   Воден транспорт
   
    51   Въздушен транспорт
   
    52   Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
   
    53   Пощенски и куриерски дейности
   

Page 1/1  
Top