METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ     Detail
    47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети     Detail
       47.1   Търговия на дребно в неспециализирани магазини     Detail
          47.11   Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
    Detail
          47.19   Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
    Detail

Page 1/1  
Top