METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ     Detail
    45   Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
    Detail
    46   Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
    Detail
    47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
    Detail

Page 1/1  
Top