METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ     Detail
    37   Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води     Detail
       37.0   Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води     Detail
          37.00   Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
    Detail

Page 1/1  
Top