METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ     Detail
    36   Събиране, пречистване и доставяне на води     Detail
       36.0   Събиране, пречистване и доставяне на води
    Detail

Page 1/1  
Top