METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    32   Производство, некласифицирано другаде     Detail
       32.1   Производство на бижута и подобни изделия
    Detail
       32.2   Производство на музикални инструменти
    Detail
       32.3   Производство на спортни стоки
    Detail
       32.4   Производство на игри и детски играчки
    Detail
       32.5   Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
    Detail
       32.9   Разнообразни производства, некласифицирани другаде
    Detail

Page 1/1  
Top