METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    27   Производство на електрически съоръжения     Detail
       27.9   Производство на други електрически съоръжения     Detail
          27.90   Производство на други електрически съоръжения
    Detail

Page 1/1  
Top