METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    26   Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти     Detail
       26.1   Производство на електронни елементи и печатни платки
    Detail
       26.2   Производство на компютърна техника
    Detail
       26.3   Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
    Detail
       26.4   Производство на битова електроника
    Detail
       26.5   Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници
    Detail
       26.6   Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
    Detail
       26.7   Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
    Detail
       26.8   Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
    Detail

Page 1/1  
Top