METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    19   Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти     Detail
       19.1   Производство на кокс и продукти на коксуването
    Detail
       19.2   Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
    Detail

Page 1/1  
Top