METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    16   Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене     Detail
       16.1   Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал     Detail
          16.10   Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
    Detail

Page 1/1  
Top