METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    10   Производство на хранителни продукти     Detail
       10.1   Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
    Detail
       10.2   Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
    Detail
       10.3   Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
    Detail
       10.4   Производство на растителни и животински масла и мазнини
    Detail
       10.5   Производство на мляко и млечни продукти
    Detail
       10.6   Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
    Detail
       10.7   Производство на хлебни и тестени изделия
    Detail
       10.8   Производство на други хранителни продукти
    Detail
       10.9   Производство на готови храни за животни
    Detail

Page 1/1  
Top