METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ    
    09   Спомагателни дейности в добива    
       09.9   Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ    
          09.90   Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
   

Page 1/1  
Top