METADATA
Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ     Detail
    09   Спомагателни дейности в добива     Detail
       09.1   Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
    Detail
       09.9   Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
    Detail

Page 1/1  
Top