METADATA
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
    Detail
B   KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
    Detail
C   APDIRBAMOJI GAMYBA
    Detail
D   ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
    Detail
E   VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
    Detail
F   STATYBA
    Detail
G   DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS
    Detail
H   TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
    Detail
I   APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA
    Detail
J   INFORMACIJA IR RYŠIAI
    Detail
K   FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA
    Detail
L   NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS
    Detail
M   PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
    Detail
N   ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
    Detail
O   VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS
    Detail
P   ŠVIETIMAS
    Detail
Q   ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS
    Detail
R   MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA
    Detail
S   KITA APTARNAVIMO VEIKLA
    Detail
T   NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMU
    Detail
U   EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA
    Detail

Page 1/1  
Top