METADATA
Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS
    Detail
B   KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
    Detail
C   TEOLLISUUS
    Detail
D   SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO
    Detail
E   VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
    Detail
F   RAKENTAMINEN
    Detail
G   TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS
    Detail
H   KULJETUS JA VARASTOINTI
    Detail
I   MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA
    Detail
J   INFORMAATIO JA VIESTINTÄ
    Detail
K   RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
    Detail
L   KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
    Detail
M   AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA
    Detail
N   HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA
    Detail
O   JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTU3S; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
    Detail
P   KOULUTUS
    Detail
Q   TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
    Detail
R   TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS
    Detail
S   MUU PALVELUTOIMINTA
    Detail
T   KOTITALOUKSIEN TOIMINTA TYÖNANTAJINA; KOTITALOUKSIEN ERIYTTÄMÄTÖN TOIMINTA TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TUOTTAMISEKSI OMAAN KÄYTTÖÖN
    Detail
U   KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
    Detail

Page 1/1  
Top