METADATA
Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   Jordbruk, jakt och skogsbruk
    Detail
B   Fiske
    Detail
C   Utvinning av mineral
    Detail
D   Tillverkning
    Detail
E   El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
    Detail
F   Byggverksamhet
   
G   Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
    Detail
H   Hotell- och restaurangverksamhet
   
I   Transport, magasinering och kommunikation
    Detail
J   Finansiell verksamhet
   
K   Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster
    Detail
L   Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
    Detail
M   Utbildning
   
N   Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet
   
O   Andra samhälleliga och personliga tjänster
   
P   Förvärvsarbete i hushåll
   
Q   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
    Detail

Page 1/1  
Top