METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE    
    JA   FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
   

Page 1/1  
Top