METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   PRIEMYSELNÁ VÝROBA    
    DA   VÝROBA POTRAVÍN, NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV
   
    DB   VÝROBA TEXTÍLIÍ A ODEVOV
   
    DC   SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA KOŽENÝCH VÝROBKOV
   
    DD   SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA
   
    DE   VÝROBA CELULÓZY, PAPIERA A VÝROBKOV Z PAPIERA; VYDAVATEĽSTVO A TLAČ
   
    DF   VÝROBA KOKSU, RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV A JADROVÉHO PALIVA
   
    DG   VÝROBA CHEMIKÁLIÍ, CHEMICKÝCH VÝROBKOV A UMELÝCH VLÁKIEN
   
    DH   VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTOV
   
    DI   VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV
   
    DJ   VÝROBA KOVOV A KOVOVÝCH VÝROBKOV
   
    DK   VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ I. N.
   
    DL   VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH ZARIADENÍ
   
    DM   VÝROBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
   
    DN   VÝROBA I. N.
   

Page 1/1  
Top