METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
   
B   RYBOLOV
   
C   ŤAŽBA A ÚPRAVA
   
D   PRIEMYSELNÁ VÝROBA
   
E   DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU A VODY
   
F   STAVEBNÍCTVO
   
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDIEL, MOTOCYKLOV, TOVARU OSOBNEJ POTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
   
H   HOTELY A REŠTAURÁCIE
   
I   DOPRAVA, SKLADOVANIE, POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE
   
J   FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
   
K   NEHNUTEĽNOSTI, PRENÁJOM A OBCHODNÉ ČINNOSTI
   
L   VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
   
M   ŠKOLSTVO
   
N   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
   
O   OSTATNÉ SPOLOČENSKÉ, SOCIÁLNE A OSOBNÉ SLUŽBY
   
P   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
   
Q   EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A SPOLOČENSTVÁ
   

Page 1/1  
Top