METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH    
    PA   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH
   

Page 1/1  
Top