METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ    
    IA   TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
   

Page 1/1  
Top