METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE    
    DA   PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH; NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
   
    DB   PRODUKCJA TKANIN I WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
   
    DC   PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
   
    DD   PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA
   
    DE   PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU; DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I POLIGRAFICZNA
   
    DF   WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINOWANEJ ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
   
    DG   PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
   
    DH   PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
   
    DI   PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
   
    DJ   PRODUKCJA METALI I PRZETWORZONYCH WYROBÓW Z METALI
   
    DK   PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
   
    DL   PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH
   
    DM   PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
   
    DN   PRODUKCJA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
   

Page 1/1  
Top