METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   GÓRNICTWO I KOPALNICTWO    
    CA   GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH
   
    CB   GÓRNICTWO I KOPALNICTWO SUROWCÓW INNYCH NIŻ ENERGETYCZNE
   

Page 1/1  
Top