METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO    
    AA   ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO    
       02   LEŚNICTWO, POZYSKIWANIE DREWNA I POKREWNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    
          02.0   Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewna działalność usługowa
    Detail

Page 1/1  
Top