METADATA
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   Landbouw, jacht en bosbouw
    Detail
B   Visserij
    Detail
C   Winning van delfstoffen
    Detail
D   Industrie
    Detail
E   Productie en distributie van elektriciteit, gas en water
    Detail
F   Bouwnijverheid
   
G   Groothandel en kleinhandel; reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen
    Detail
H   Hotels en restaurants
   
I   Vervoer, opslag en communicatie
    Detail
J   Financiële instellingen
   
K   Exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening
    Detail
L   Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
    Detail
M   Onderwijs
   
N   Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
   
O   Overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten
   
P   Huishoudens
   
Q   Extraterritoriale organisaties en lichamen
    Detail

Page 1/1  
Top