METADATA
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   LAUKSAIMNIECĪBA, MEDNIECĪBA UN MEŽSAIMNIECĪBA
   
B   ZVEJA
   
C   DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES RŪPNIECĪBA
   
D   RAŽOŠANA
   
E   ELEKTROENERĢIJA, GĀZE UN ŪDENS APGĀDE
   
F   BŪVDARBI
   
G   VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU, MOTOCIKLU UN PERSONISKU UN MĀJSAIMNIECĪBAS PRIEKŠMETU REMONTS
   
H   VIESNĪCAS UN RESTORĀNI
   
I   TRANSPORTS, GLABĀŠANA UN SAKARI
   
J   FINANŠU STARPNIECĪBA
   
K   DARBĪBAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, NOMA UN DARĪJUMI
   
L   VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA
   
M   IZGLĪTĪBA
   
N   VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
   
O   CITAS DARBĪBAS KOMUNĀLO, SOCIĀLO UN PERSONISKO PAKALPOJUMU JOMĀ
   
P   MĀJSAIMNIECĪBU DARBĪBA
   
Q   EKSTRATERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS UN PERSONAS
   

Page 1/1  
Top