METADATA
Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUS
   
B   KALAPÜÜK
   
C   MÄETÖÖSTUS
   
D   TOOTMINE
   
E   ELEKTRI-, GAASI- JA VEEVARUSTUS
   
F   EHITUS
   
G   HULGI- JA JAEMÜÜK; MOOTORSÕIDUKITE, MOOTORRATASTE NING TARBEKAUPADE JA MAJATARVETE PARANDUS
   
H   HOTELLID JA RESTORANID
   
I   VEONDUS, LAONDUS JA SIDE
   
J   FINANTSVAHENDUS
   
K   KINNISVARA, VÄLJAÜÜRIMINE JA ÄRITEGEVUS
   
L   AVALIK HALDUS JA KAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
   
M   HARIDUS
   
N   TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLDUS
   
O   MUU SOTSIAAL- JA ISIKUTEENINDUS
   
P   KODUMAJAPIDAMISED
   
Q   EKSTERRITORIAALSED ORGANISATSIOONID JA ÜKSUSED
   

Page 1/1  
Top