METADATA
Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   Landbrug, jagt og skovbrug
    Detail
B   Fiskeri
    Detail
C   Råstofudvinding
    Detail
D   Fremstillingsvirksomhed
    Detail
E   Elektricitets-, gas- og vandforsyning
    Detail
F   Bygge- og anlægsvirksomhed
   
G   Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer, motorcykler og varer til personlig brug eller til husholdninger
    Detail
H   Hotel- og restaurationsvirksomhed
   
I   Transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation
    Detail
J   Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed
   
K   Fast ejendom, udlejning og forretningsservice
    Detail
L   Offentlig administration og forsvar; lovpligtig socialforsikring
    Detail
M   Undervisning
   
N   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
   
O   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
   
P   Husholdningers aktiviteter
   
Q   Eksterritoriale organer
    Detail

Page 1/1  
Top