METADATA
Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ
   
B   RYBOLOV A CHOV RYB
   
C   TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN
   
D   ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
   
E   VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU A VODY
   
F   STAVEBNICTVÍ
   
G   OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST
   
H   POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
   
I   DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE
   
J   FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
   
K   ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
   
L   VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBRANA A POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
   
M   VZDĚLÁVÁNÍ
   
N   ZDRAVOTNICTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
   
O   OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY
   
P   ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
   
Q   EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE
   

Page 1/1  
Top