METADATA
Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, 2017 (HS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   ODDELEK XVII - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA     Detail
    86   POGLAVJE 86 - ŽELEZNIŠKE IN TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI; ŽELEZNIŠKI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANIČNA (VKLJUČNO ELEKTROMEHANSKA) SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST
    Detail
    87   POGLAVJE 87 - VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR
    Detail
    88   POGLAVJE 88 - ZRAKOPLOVI, VESOLJSKA VOZILA IN NJIHOVI DELI
    Detail
    89   POGLAVJE 89 - LADJE, ČOLNI IN PLAVAJOČE KONSTRUKCIJE
    Detail

Page 1/1  
Top