METADATA
Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, 2017 (HS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
    Detail
I   ODDELEK I - ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA
    Detail
II   ODDELEK II - RASTLINSKI PROIZVODI
    Detail
III   ODDELEK III - MASTI IN OLJA ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA IN PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRIPRAVLJENE UŽITNE MASTI; VOSKI ŽIVALSKEGA ALI RASTLINSKEGA IZVORA
    Detail
IV   ODDELEK IV - PROIZVODI ŽIVILSKE INDUSTRIJE; PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS; TOBAK IN TOBAČNI NADOMESTKI
    Detail
V   ODDELEK V - MINERALNI PROIZVODI
    Detail
VI   ODDELEK VI - PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ
    Detail
VII   ODDELEK VII - PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS; KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME
    Detail
VIII   ODDELEK VIII - SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV (RAZEN IZ SVILENEGA KATGUTA)
    Detail
IX   ODDELEK IX - LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI
    Detail
X   ODDELEK X - CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV; PAPIR IN KARTON ZA RECIKLIRANJE (ODPADKI IN OSTANKI); PAPIR IN KARTON, PAPIRNI IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI
    Detail
XI   ODDELEK XI - TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI
    Detail
XII   ODDELEK XII - OBUTEV, POKRIVALA, DEŽNIKI, SONČNIKI, SPREHAJALNE PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI IZ PERJA; UMETNO CVETJE; IZDELKI IZ ČLOVEŠKIH LAS
    Detail
XIII   ODDELEK XIII - IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, AZBESTA, SLJUDE ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI
    Detail
XIV   ODDELEK XIV - NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI
    Detail
XV   ODDELEK XV - NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN
    Detail
XVI   ODDELEK XVI - STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE PROIZVODE
    Detail
XVII   ODDELEK XVII - VOZILA, ZRAKOPLOVI, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA
    Detail
XVIII   ODDELEK XVIII - OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; URE; GLASBILA; NJIHOVI DELI IN PRIBOR
    Detail
XIX   ODDELEK XIX - OROŽJE IN STRELIVO; NJUNI DELI IN PRIBOR
    Detail
XX   ODDELEK XX - RAZNI IZDELKI
    Detail
XXI   ODDELEK XXI - UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE
    Detail

Page 1/1  
Top