METADATA
Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, 2017 (SA 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
V   Description: ---> SECȚIUNEA V - PRODUSE MINERALE     Detail
    25   CAPITOLUL 25 - SARE; SULF; PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT
    Detail
    26   CAPITOLUL 26 - MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ
    Detail
    27   CAPITOLUL 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ
    Detail

Page 1/1  
Top