METADATA
Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, 2017 (SA 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
    Detail
I   SECȚIUNEA I - ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL
    Detail
II   SECȚIUNEA II - PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL
    Detail
III   SECȚIUNEA III - GRĂSIMI ȘI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ; PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRĂSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARĂ DE ORIGINE ANIMALĂ SAU VEGETALĂ
    Detail
IV   SECȚIUNEA IV - PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BĂUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ȘI OȚET; TUTUN ȘI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAȚI
    Detail
V   SECȚIUNEA V - PRODUSE MINERALE
    Detail
VI   SECȚIUNEA VI - PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE
    Detail
VII   SECȚIUNEA VII - MATERIALE PLASTICE ȘI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC
    Detail
VIII   SECȚIUNEA VIII - PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANĂ ȘI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELĂRIE SAU DE ȘELĂRIE; ARTICOLE DE VOIAJ, BAGAJE DE MÂNĂ ȘI ARTICOLE SIMILARE; ARTICOLE DIN INTESTINE DE ANIMALE (ALTELE DECÂT CELE DE LA VIERMII DE MĂTASE)
    Detail
IX   SECȚIUNEA IX - LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ȘI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTĂ ȘI ARTICOLE DIN PLUTĂ; ARTICOLE DIN ÎMPLETITURI DE FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE
    Detail
X   SECȚIUNEA X - PASTĂ DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HÂRTIE SAU CARTON RECICLABILE (DEȘEURI ȘI MACULATURĂ); HÂRTIE ȘI CARTON ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA
    Detail
XI   SECȚIUNEA XI - MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE
    Detail
XII   SECȚIUNEA XII - ÎNCĂLȚĂMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN ACESTEA; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN
    Detail
XIII   SECȚIUNEA XIII - ARTICOLE DIN PIATRĂ, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICĂ SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLĂ ȘI ARTICOLE DIN STICLĂ
    Detail
XIV   SECȚIUNEA XIV - PERLE NATURALE SAU DE CULTURĂ, PIETRE PREȚIOASE SAU SEMIPREȚIOASE, METALE PREȚIOASE, METALE PLACATE SAU DUBLATE CU METALE PREȚIOASE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE; IMITAȚII DE BIJUTERII; MONEDE
    Detail
XV   SECȚIUNEA XV - METALE COMUNE ȘI ARTICOLE DIN METALE COMUNE
    Detail
XVI   SECȚIUNEA XVI - MAȘINI ȘI APARATE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINI ȘI SUNET DE TELEVIZIUNE ȘI PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE
    Detail
XVII   SECȚIUNEA XVII - MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE
    Detail
XVIII   SECȚIUNEA XVIII - INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; CEASORNICĂRIE; INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
    Detail
XIX   SECȚIUNEA XIX - ARME, MUNIȚIE, PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA
    Detail
XX   SECȚIUNEA XX - MĂRFURI ȘI PRODUSE DIVERSE
    Detail
XXI   SECȚIUNEA XXI - OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚI
    Detail

Page 1/1  
Top