METADATA
Geharmoniseerd Systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, 2017 (GS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
    Detail
I   AFDELING I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK
    Detail
II   AFDELING II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK
    Detail
III   AFDELING III - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG
    Detail
IV   AFDELING IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
    Detail
V   AFDELING V - MINERALE PRODUCTEN
    Detail
VI   AFDELING VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN
    Detail
VII   AFDELING VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN
    Detail
VIII   AFDELING VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN
    Detail
IX   AFDELING IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK
    Detail
X   AFDELING X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN
    Detail
XI   AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN
    Detail
XII   AFDELING XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR
    Detail
XIII   AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK
    Detail
XIV   AFDELING XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN
    Detail
XV   AFDELING XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN
    Detail
XVI   AFDELING XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN
    Detail
XVII   AFDELING XVII - VERVOERMATERIEEL
    Detail
XVIII   AFDELING XVIII - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
    Detail
XIX   AFDELING XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN
    Detail
XX   AFDELING XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN
    Detail
XXI   AFDELING XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN
    Detail

Page 1/1  
Top