METADATA
Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema, 2017 (SS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   XVII SKYRIUS - ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINĖ TRANSPORTO ĮRANGA     Detail
    86   86 SKIRSNIS - GELEŽINKELIO ARBA TRAMVAJAUS LOKOMOTYVAI, RIEDMENYS IR JŲ DALYS; GELEŽINKELIŲ ARBA TRAMVAJŲ BĖGIŲ ĮRENGINIAI IR ĮTAISAI BEI JŲ DALYS; VISŲ RŪŠIŲ MECHANINĖ (ĮSKAITANT ELEKTROMECHANINĘ) EISMO SIGNALIZACIJOS ĮRANGA
    Detail
    87   87 SKIRSNIS - ANTŽEMINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS, IŠSKYRUS GELEŽINKELIO IR TRAMVAJAUS RIEDMENIS; JŲ DALYS IR REIKMENYS
    Detail
    88   88 SKIRSNIS - ORLAIVIAI, ERDVĖLAIVIAI IR JŲ DALYS
    Detail
    89   89 SKIRSNIS - LAIVAI, VALTYS IR PLAUKIOJANTIEJI ĮRENGINIAI
    Detail

Page 1/1  
Top