METADATA
Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteem, 2017 (HS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
XVII   XVII JAOTIS - SÕIDUKID, ÕHUSÕIDUKID, VEESÕIDUKID JA MUUD TRANSPORDIVAHENDID     Detail
    86   GRUPP 86 - RAUDTEE- VÕI TRAMMIVEDURID, -VEEREM NING NENDE OSAD; RAUDTEE- VÕI TRAMMITEESEADMED JA -TARVIKUD NING NENDE OSAD; MITMESUGUSED MEHAANILISED (SH ELEKTROMEHAANILISED) LIIKLUSKORRALDUSSEADMED
    Detail
    87   GRUPP 87 - SÕIDUKID, V.A RAUDTEE- JA TRAMMITEEVEEREM, NING NENDE OSAD JA TARVIKUD
    Detail
    88   GRUPP 88 - ÕHUSÕIDUKID, KOSMOSEAPARAADID JA NENDE OSAD
    Detail
    89   GRUPP 89 - LAEVAD, PAADID JA UJUVKONSTRUKTSIOONID
    Detail

Page 1/1  
Top