METADATA
Det harmoniserede system til varebeskrivelse og -tarifering (Harmoniserede System), 2017 (HS 2017)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
    Detail
I   AFSNIT I - LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER
    Detail
II   AFSNIT II - VEGETABILSKE PRODUKTER
    Detail
III   AFSNIT III - ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
    Detail
IV   AFSNIT IV - PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER
    Detail
V   AFSNIT V - MINERALSKE PRODUKTER
    Detail
VI   AFSNIT VI - PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER
    Detail
VII   AFSNIT VII - PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF
    Detail
VIII   AFSNIT VIII - RÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
    Detail
IX   AFSNIT IX - TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
    Detail
X   AFSNIT X - PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF
    Detail
XI   AFSNIT XI - TEKSTILVARER
    Detail
XII   AFSNIT XII - FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
    Detail
XIII   AFSNIT XIII - VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER
    Detail
XIV   AFSNIT XIV - NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
    Detail
XV   AFSNIT XV - UÆDLE METALLER OG VARER DERAF
    Detail
XVI   AFSNIT XVI - MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
XVII   AFSNIT XVII - TRANSPORTMIDLER
    Detail
XVIII   AFSNIT XVIII - OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
XIX   AFSNIT XIX - VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
    Detail
XX   AFSNIT XX - DIVERSE VARER
    Detail
XXI   AFSNIT XXI - KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER
    Detail

Page 1/1  
Top