METADATA
Harmoniserade varubeskrivnings- och kodsystemet (Harmoniserade systemet), 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   AVDELNING X - MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP     Detail
    47   KAPITEL 47 - MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR)
    Detail
    48   KAPITEL 48 - PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP
    Detail
    49   KAPITEL 49 - TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR
    Detail

Page 1/1  
Top