METADATA
Harmoniserade varubeskrivnings- och kodsystemet (Harmoniserade systemet), 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  IMPORTANT REMARK: This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
   
I   AVDELNING I - LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER
    Detail
II   AVDELNING II - VEGETABILISKA PRODUKTER
    Detail
III   AVDELNING III - ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER
    Detail
IV   AVDELNING IV - BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
    Detail
V   AVDELNING V - MINERALISKA PRODUKTER
    Detail
VI   AVDELNING VI - PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
    Detail
VII   AVDELNING VII - PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
    Detail
VIII   AVDELNING VIII - OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
    Detail
IX   AVDELNING IX - TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
    Detail
X   AVDELNING X - MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP
    Detail
XI   AVDELNING XI - TEXTILVAROR
    Detail
XII   AVDELNING XII - SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
    Detail
XIII   AVDELNING XIII - VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR
    Detail
XIV   AVDELNING XIV - NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
    Detail
XV   AVDELNING XV - OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL
    Detail
XVI   AVDELNING XVI - MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
    Detail
XVII   AVDELNING XVII - FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING
    Detail
XVIII   AVDELNING XVIII - OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
    Detail
XIX   AVDELNING XIX - VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION
    Detail
XX   AVDELNING XX - DIVERSE VAROR
    Detail
XXI   AVDELNING XXI - KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
    Detail

Page 1/1  
Top