METADATA
Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   X. TRIEDA - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH     Detail
    47   KAPITOLA 47 - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA     Detail
       4701.00   Drevovina
    Detail
       4702.00   Chemická drevná buničina druhov na rozpúšťanie
    Detail
       47.03   Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako druhov na rozpúšťanie
    Detail
       47.04   Chemická drevná buničina, sulfitová, iná druhov na rozpúšťanie
    Detail
       4705.00   Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického zbuničinovacieho procesu
    Detail
       47.06   Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výmetu) papiera alebo lepenky, alebo z ostatných vláknitých celulózových materiálov
    Detail
       47.07   Zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka
    Detail

Page 1/1  
Top