METADATA
Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   X. TRIEDA - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH     Detail
    47   KAPITOLA 47 - VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
    Detail
    48   KAPITOLA 48 - PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIERENSKÝCH VLÁKNIN, PAPIERA ALEBO LEPENKY
    Detail
    49   KAPITOLA 49 - TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY
    Detail

Page 1/1  
Top