METADATA
Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
II   SEKCJA II - PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO     Detail
    06   DZIAŁ 06 - DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE
    Detail
    07   DZIAŁ 07 - WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE
    Detail
    08   DZIAŁ 08 - OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW
    Detail
    09   DZIAŁ 09 - KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
    Detail
    10   DZIAŁ 10 - ZBOŻA
    Detail
    11   DZIAŁ 11 - PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY
    Detail
    12   DZIAŁ 12 - NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA
    Detail
    13   DZIAŁ 13 - SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE
    Detail
    14   DZIAŁ 14 - MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
    Detail

Page 1/1  
Top