METADATA
Deskrizzjoni armonizzata tal-merkanzija u s-sistema tal-kodifikar, 2007 (SA 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   TAQSIMA X - POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM     Detail
    47   KAPITLU 47 - POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT     Detail
       4701.00   Polpa ta’ injam mekkanika
    Detail
       4702.00   Polpa ta’ injam kimika, gradi li jdubu
    Detail
       47.03   Polpa ta’ injam kimika, soda jew sulfat, ħlief gradi li jdubu
    Detail
       47.04   Polpa ta’ injam kimika, sulfit, ħlief gradi li jdubu
    Detail
       4705.00   Polpa ta’ injam miksuba b’taħlita ta’ proċessi mekkaniċi u kimiċi li jagħmlu polpa
    Detail
       47.06   Polpi ta’ fibri ġejjin minn (skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat ta’ materjal ċellulożiku fibruż ieħor
    Detail
       47.07   (Skart u fdal ta’) karta jew kartun irkuprat
    Detail

Page 1/1  
Top