METADATA
Deskrizzjoni armonizzata tal-merkanzija u s-sistema tal-kodifikar, 2007 (SA 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   TAQSIMA X - POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM     Detail
    47   KAPITLU 47 - POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT
    Detail
    48   KAPITLU 48 - KARTA U KARTUN; OĠĠETTI TA’ POLPA TAL-KARTA, TAL-KARTA JEW TAL-KARTUN
    Detail
    49   KAPITLU 49 - KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI OĦRAJN TA’ L-INDUSTRIJA TA’ L-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI
    Detail

Page 1/1  
Top