METADATA
Deskrizzjoni armonizzata tal-merkanzija u s-sistema tal-kodifikar, 2007 (SA 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
III   TAQSIMA III - XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX     Detail
    15   KAPITLU 15 - XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
    Detail

Page 1/1  
Top