METADATA
Deskrizzjoni armonizzata tal-merkanzija u s-sistema tal-kodifikar, 2007 (SA 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  IMPORTANT REMARK: This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
   
I   TAQSIMA I - ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI
    Detail
II   TAQSIMA II - PRODOTTI VEĠETALI
    Detail
III   TAQSIMA III - XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX
    Detail
IV   TAQSIMA IV - PREPARAZZJONIJIET TA’ L-IKEL; XORB, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK
    Detail
V   TAQSIMA V - PRODOTTI MINERALI
    Detail
VI   TAQSIMA VI - PRODOTTI TA’ L-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA
    Detail
VII   TAQSIMA VII - PLASTIK U OĠĠETTI TIEGĦU; GOMMA U OĠĠETTI TAGĦHA
    Detail
VIII   TAQSIMA VIII - ĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
    Detail
IX   TAQSIMA IX - INJAM U OĠĠETTI TA’ L-INJAM; FAĦAM TA’ L-INJAM; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURI TA’ TIBEN, TA’ SPARTU JEW TA’ MATERJALI OĦRAJN TAT-TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB
    Detail
X   TAQSIMA X - POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM
    Detail
XI   TAQSIMA XI - TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI
    Detail
XII   TAQSIMA XII - ILBIES GĦAR-RIĠLEJN, ILBIES GĦAR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN, BSATEN SIĠĠU, SWAT, FROSTI U BĊEJJEĊ TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN
    Detail
XIII   TAQSIMA XIII - OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ
    Detail
XIV   TAQSIMA XIV - PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA
    Detail
XV   TAQSIMA XV - METALLI TA’ VALUR BAXX U OĠĠETTI TA’ METALLI TA’ VALUR BAXX
    Detail
XVI   TAQSIMA XVI - MAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; APPARAT ELETTRIKU; BĊEJJEĊ TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TELEVIŻIVI U BĊEJJEĊ U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI
    Detail
XVII   TAQSIMA XVII - VETTURI, BIĊĊIET TA’ L-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT
    Detail
XVIII   TAQSIMA XVIII - STRUMENTI U APPARAT OTTIĊI, FOTOGRAFIĊI, ĊINEMATOGRAFIĊI, TA’ KEJL, TA’ VERIFIKA, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIĊI JEW KIRURĠIĊI; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TA’ L-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; BĊEJJEĊ U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
    Detail
XIX   TAQSIMA XIX - ARMI U MUNIZZJON; BĊEJJEĊ U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
    Detail
XX   TAQSIMA XX - OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
    Detail
XXI   TAQSIMA XXI - XOGĦLIJIET TA’ L-ARTI, BĊEJJEĊ TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
    Detail

Page 1/1  
Top