METADATA
Harmonizētā preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma, 2007 (HS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
X   X SADAĻA - PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS UN KARTONS UN TO IZSTRĀDĀJUMI     Detail
    47   NODAĻA 47 - PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI CITA CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS
    Detail
    48   NODAĻA 48 - PAPĪRS UN KARTONS; PAPĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA IZSTRĀDĀJUMI
    Detail
    49   NODAĻA 49 - IESPIESTAS GRĀMATAS, LAIKRAKSTI, ATTĒLI UN CITI POLIGRĀFIJAS RŪPNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMI; ROKRAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN PLĀNI
    Detail

Page 1/1  
Top