METADATA
Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema, 2007 (SS 2007)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
  IMPORTANT REMARK: This classification has been uploaded in RAMON for the specific needs of the "Correspondence tables" section of the server. The sole official versions of this classification are to be found on the World Customs Organization Web site (http://www.wcoomd.org).
   
I   I SKYRIUS - GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI
    Detail
II   II SKYRIUS - AUGALINIAI PRODUKTAI
    Detail
III   III SKYRIUS - GYVŪNINIAI ARBA AUGALINIAI RIEBALAI IR ALIEJUS BEI JŲ SKILIMO PRODUKTAI; PARUOŠTI VALGOMIEJI RIEBALAI; GYVŪNINIS ARBA AUGALINIS VAŠKAS
    Detail
IV   IV SKYRIUS - PARUOŠTI MAISTO PRODUKTAI; NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS; TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI
    Detail
V   V SKYRIUS - MINERALINIAI PRODUKTAI
    Detail
VI   VI SKYRIUS - CHEMIJOS PRAMONĖS IR JAI GIMININGŲ PRAMONĖS ŠAKŲ PRODUKCIJA
    Detail
VII   VII SKYRIUS - PLASTIKAI IR JŲ DIRBINIAI; KAUČIUKAS IR JO DIRBINIAI
    Detail
VIII   VIII SKYRIUS - ŽALIOS (NEIŠDIRBTOS) ODOS, IŠDIRBTA ODA, KAILIAI IR JŲ DIRBINIAI; PAKINKTAI IR BALNAI; KELIONĖS REIKMENYS, RANKINĖS IR PANAŠŪS DAIKTAI; DIRBINIAI IŠ GYVŪNŲ ŽARNŲ (IŠSKYRUS ŠILKAVERPIŲ ŽARNAS)
    Detail
IX   IX SKYRIUS - MEDIENA IR MEDIENOS DIRBINIAI; MEDŽIO ANGLYS; KAMŠTIENA IR KAMŠTIENOS DIRBINIAI; DIRBINIAI IŠ ŠIAUDŲ, ESPARTO ARBA IŠ KITŲ PYNIMO MEDŽIAGŲ; PINTINĖS IR KITI PINTI DIRBINIAI
    Detail
X   X SKYRIUS - MEDIENOS ARBA KITŲ PLUOŠTINIŲ CELIULIOZINIŲ MEDŽIAGŲ PLAUŠIENA; PERDIRBTI SKIRTAS POPIERIUS ARBA KARTONAS (ATLIEKOS IR LIEKANOS); POPIERIUS IR KARTONAS BEI JŲ DIRBINIAI
    Detail
XI   XI SKYRIUS - TEKSTILĖS MEDŽIAGOS IR TEKSTILĖS DIRBINIAI
    Detail
XII   XII SKYRIUS - AVALYNĖ, GALVOS APDANGALAI, SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS; PARUOŠTOS NAUDOTI PLUNKSNOS IR JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖS GĖLĖS; DIRBINIAI IŠ ŽMONIŲ PLAUKŲ
    Detail
XIII   XIII SKYRIUS - DIRBINIAI IŠ AKMENS, GIPSO, CEMENTO, ASBESTO, ŽĖRUČIO ARBA PANAŠIŲ MEDŽIAGŲ; KERAMIKOS DIRBINIAI; STIKLAS IR STIKLO DIRBINIAI
    Detail
XIV   XIV SKYRIUS - GAMTINIAI ARBA DIRBTINIU BŪDU IŠAUGINTI PERLAI, BRANGAKMENIAI ARBA PUSBRANGIAI AKMENYS, TAURIEJI METALAI, METALAI, PLAKIRUOTI TAURIUOJU METALU, BEI JŲ DIRBINIAI; DIRBTINĖ BIŽUTERIJA; MONETOS
    Detail
XV   XV SKYRIUS - NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ DIRBINIAI
    Detail
XVI   XVI SKYRIUS - MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; ELEKTROS ĮRENGINIAI; JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ DIRBINIŲ DALYS BEI REIKMENYS
    Detail
XVII   XVII SKYRIUS - ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINIAI TRANSPORTO ĮRENGINIAI
    Detail
XVIII   XVIII SKYRIUS - OPTIKOS, FOTOGRAFIJOS, KINEMATOGRAFIJOS, MATAVIMO, KONTROLĖS, PRECIZIJOS, MEDICINOS ARBA CHIRURGIJOS PRIETAISAI IR APARATAI; LAIKRODŽIAI; MUZIKOS INSTRUMENTAI; JŲ DALYS IR REIKMENYS
    Detail
XIX   XIX SKYRIUS - GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JŲ DALYS IR REIKMENYS
    Detail
XX   XX SKYRIUS - ĮVAIRŪS PRAMONĖS DIRBINIAI
    Detail
XXI   XXI SKYRIUS - MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR ANTIKVARINIAI DAIKTAI
    Detail

Page 1/1  
Top